Menu SKPB TEAM

Đang tải player

[Vietsub + Engsub + Kara] [MV] Lovelyz - Hi~ '러블리즈 - 안녕'

26/03/2016 - 22:06 · 134

[Vietsub] Lovelyz - Hi~ '러블리즈 - 안녕'
[Vietsub + Engsub + Kara] [MV] Lovelyz - Hi~ '러블리즈 - 안녕'

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
» Download: http://full.sc/1Lz72Vq
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

☞ Groups Sub Team's : http://www.facebook.com/groups/skpbsu...
☞ Facebook : http://www.facebook.com/skpbent
☞ Twitter : http://www.twitter.com/skpbent
☞ Official YouTube Channel : https://www.youtube.com/skpbsubteam

[Vietsub + Engsub + Kara] [MV] Lovelyz - Hi~ '러블리즈 - 안녕' ℗ Skpb SubTeam's

Lovelyz hi 러블리즈 안녕

Loading...